Yangın Söndürme

KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI ÜÇE AYRILIR;

1) BC TİPİ KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI
2) ABC TİPİ KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI
3) D TİPİ KURU KİMYEVİ YANGIN SÖNDÜRME TOZLARI
Günümüzde var olan kuru kimyasal yangın söndürme maddelerinin, üretiminde kullanılan
kimyasal maddeler, etkili oldukları yangın sınıfl arına göre farklı farklı kimyasal bileşimlerde
olup, “BC”, “ABC”, “D” tipi olarak gruplandırılır.
Bu maddelere akış ve suya dayanıklılık özelliklerini arttırıcı ve muhafazayı kolaylaştırıcı
çeşitli ilaveler karıştırılır. Kuru kimyevi tozlar, düşük ve normal sıcaklıklarda kararlı bir
maddedir. Ancak yüksek sıcaklarda bazı ilaveler eriyip yapışkanlığa neden olduğundan,
muhafaza sıcaklığının 50 C’yi aşmaması tavsiye edilir.
Not: Kuru kimyasal toz en etkili yangın söndürme maddesidir.
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLARIN YANGIN TÜRLERİ A, B, C SINIFLARINI
KAPSAMAK ZORUNDADIR. YANGIN TÜPLERİ İKİ YILDA BİR KONTROLDEN
GEÇMELİDİR.

Forklift Ehliyeti Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: http://www.srcbelgesi.co/

Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/