Yangın Eğitim Kitabı

Sertifikalı Yangın Eğitimi için kurumumuzun eğiticileri tarafından hazırlanan “YANGIN EĞİTİMİ KİTABI” ‘nın içeriği aşağıdaki gibidir.

İÇİNDEKİLER

 • Yangın Eğitimi
 • Yangın Önlemleri
 • Yangının Sebepleri
 • Yanma Olayı
 • Yanma Çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangın Çeşitleri Ve Sınıflandırılması
 • Yapılarda Yangın Yükünün Tayini
 • Söndürme
 • Taşınabilir Söndürme Cihazları
 • Yangın Ekipmanı
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Ekiplerin Kuruluşu
 • Ekiplerin Görevleri
 • Ekiplerin Çalışma Esasları
 • Yangın Sırasında Öneriler
 • Yangın Önleme Talimatı
 • Tanımlar
 • Forklift Ehliyeti Nasıl Alınır?Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: http://www.srcbelgesi.co/

  Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/