Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Söndürme Tekniğini her bireyin öğrenmesi gerekir!

yangın söndürme eğitimi

YANMA NEDİR? Yanıcı Madde, oksijen ve ısının belirli oranlarda birleşmesi neticesinde meydana gelen zincirleme kimyasal bir reaksiyondur. Yanmanın olabilmesi için üç tane elemana ihtiyaç vardır.

Bunlar;
1-) Oksijen,
2-) Isı,
3-) Yanıcı maddedir.

YANGIN EĞİTİM BAŞLAMA TARİHİNİ GÖRMEK İÇİN>

Kısaca bu 3 maddeyi açıklayalım.

1-) OKSİJEN: Oksijen atmosferde serbest haldeki havanın %21 ini oluşturur. —200 ºC soğutulması sonucu sıvı hale getirilen havadan ayrıştırılarak elde edilir.  Renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.

Not: Oksijen diğer kimyasallarla çabuk reaksiyona girer.

Oksijen, serbest halde, havada, suda, çözünmüş olarak ve Toprak içinde en çok nitrat, fosfat ve Karbonat halinde yer kabuğunun içerisinde bulunmaktadır.

2-) ISI: Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik  hareketlerinin  seviyesinde görünen enerji türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler, burada ısının seviyesinin bir ehemmiyeti yoktur. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar.  Bu ise madenin moleküllerinin oksijen ile birleşimlerine imkan verir. Bu  olayın adı da yanmadır.

3-) YANICI MADDE: Buhar, sis ve toz dahil gaz, sıvı veya katı halinde olan hava veya oksijenle karıştırıldığında veya temas ettiğinde yanmaya meyilli olan maddelere yanıcı madde denir. Yanıcı maddelerin çoğunun birleşiminde Karbon, Hidrojen, Kükürt, Fosfor vardır. Yanıcı maddeler doğada üç halde bulunur ;

Yukarıda bahsettiğimiz üç elemanın bir araya gelmesi ile yanma meydana gelir.

1-NİTELİĞİNE GÖRE YANGIN TÜRLERİ

Niteliklerine göre yangın sınıfları TS EN 2 de A-B-C-D olarak belirtilmiş olsa da, yangın istatistikleri incelendiğinde E ve F sınıflarını da anlatmak gerekmektedir.

 A Türü (Yanıcı Katı Madde)Yangınlar:

Önemli not: Yanıcı katı maddeler için ideal söndürme maddesi SU dur.

Hafif metaller dışındaki yanabilir katı maddeleri kapsar. Ağaç ve ağaç ürünleri, katı petrol ürünleri, sünger, hafif olmayan metaller vs. Yanma katı yüzeylerinde olur. Örneğin; Odun, kağıt, kumaş, PVC ürünlerinde olduğu gibi. Alevli ve korlu yangınlar olup sabit yerde yanarlar. Katı maddeler korlaşma ile yanarlar. Sünger ve tekstil ürünlerinde ise için için yanma gerçekleşir. İdeal söndürme maddesi SU dur.

 B Türü ( Yanıcı Sıvı Madde)Yangınlar:

Önemli not: Yanıcı sıvı maddeler için ideal söndürme maddesi KÖPÜK tür.

Sıvı petrol ürünleri, (mazot, benzin, gaz yağı, alkol, tiner, solvent vs.) yanması ile oluşur. Bunları üç sınıfa ayırmak mümkündür.

C Türü ( Yanıcı Gaz)Yangınlar:

Önemli not: Yanıcı sıvı maddeler için ideal söndürme yöntemi KAYNAĞINDAN KESMEK tir.

Hızlı karışım ve hızlı yayılabilen tehlikeli yangın gruplarındandır. Alevli yanarlar. Likit petrol gazı, havagazı, doğal gaz ve hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazlan kapsar. Gaz yangınlarında patlama ile karşılaşılabiliriz. Patlama sırasında oluşan yüksek basınç, ısı ve alev yangını büyütür. İdeal söndürme yöntemi KAYNAĞINDAN KESMEK tir.

D Türü (Yanabilen Hafif Metal) Yangınlar:

Önemli not: Yanabilen hafif metal  yangınları için ideal söndürme maddesi olarak D tozu, Kuru kum, döküm talaşı kullanılmalıdır.

Bunlar magnezyum, sodyum, potasyum ve alüminyum dur. Kor’lu yangınlardır, alev oluşturmazlar. Isı en az 1000 C derecenin olduğundan bu tür yangınlara karşı SU, CO2, KKT kullanılmaz. Yüksek ısıdan dolayı bu maddeler başka reaksiyonlara sebep olur. Söndürme maddesi D tozu, Kuru kum, döküm talaşı kullanılmalıdır.

E Türü (Elektrikli elektronikli cihazlar) Yangınlar:

Önemli not:Elektrikli elektronikli cihazlar yangınında İdeal söndürme yöntemi CO2 dir.

Elektrik arkı yangın türü olarak genellikle kabul edilmez. Ancak elektrik akımı, elektrikli cihazlar, elektronik cihazlardan kaynaklanan yangınların sayısı küçümsenmeyecek boyutlardadır. Elektrik arkı ve statik elektrik boşalmaları diğer tür yangınları başlatmaktadır. İdeal söndürme yöntemi CO2 dir.

F Türü (Bitkisel kökenli yağlar) Yangınlar:

Önemli not:Bitkisel kökenli yağlar için ideal söndürme yöntemi KAYNAĞINDAN KESMEK tir.

Bitkisel yağların yangınıdır. Mutfakta, kızartma yapma işlemlerinde sıklıkla karşılaşılır. İdeal söndürme yöntemi kapağı kapatmaktır.

Bizi twitter da takip edebilirsiniz.

Leave a Reply