Yangın Eğitim Takvimi

Yeni başlayacak olan sertifikalı yangın eğitimlerimiz aşağıdaki gibidir;

Eğitim başlama tarihi;  18 Eylül 2021 Cumartesi günü

Son Başvuru Tarihi:  17 Eylül 2021

Eğitime Katılma Şartları;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Türk Ceza Kanunun 403. ve 404. maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29.maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12. Maddesinin 3.ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları .

Gerekli olan evraklar;

  • 2 adet vesikalık resim,
  • 1 adet diploma fotokopisi,
  • 1 adet kimlik fotokopisi.

Sertifikanın geçerlilik süresi: Ömür boyu

Sertifikayı onaylayan kurum: Yangın eğitim sertifikası Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından onaylanır.

Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: https://www.srcbelgesi.co/

Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/