Yangın Eğitimi Müfredatı

YANGIN KURS PROGRAMININ İÇERİĞİ

1. Yanma ve Yangın Bilgisi
2. Yangın-Yangın Çeşitleri
3. Yangın Söndürme Yöntemleri
4. Yangın Nedenleri ve Etkenleri
5. Yangın Önleyici Tedbirler
1. Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri
a. Su
b. Köpük
c. Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
d. Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler
e. Fm-200, Naf ve inergen Gaz Söndürücüler
2. Yangın Söndürmede Kullanlan Malzemeler ve Cihazlar
1. Yangın Yerindeki Tehlikeler
2. Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
3. Yangın Başlangıç ve ilk Müdahale
4. Yangın ihbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarzı
5. Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
6. Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanımı
7. Acil Eylem Planı
1. Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
2. Yangına Müdahale Teknikleri
3. Kurtarma Bilgisi
4. İlk Yardm Bilgisi
1. Uygulamalı Olarak itfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı
2. Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi
Ticari araç sürücüleri için Src Belgesi eğitim programını inceleyebilirsiniz.