Yangın Çıkma Sebepleri

Yangın çıkmasına neden olan sebepler genellikle şu gruplandırma içerisinde toplanabilir.

a) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması,

Elektrik enerjisi aksamının teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin doğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı patlayıcı maddeler için gerekli önlemlerin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır.
b) Bilgisizlik,
Yangın konusunda bilgi sahibi olmak yeterli değildir. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüpü (evlerde kullanılan tüp gaz), ateşi söndürülmemiş ocak, fi şi prizde unutulmuş ütü gibi ihmaller büyük yangınlara yol açabilir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangına davetiye çıkarır.
c) İhmal ve dikkatsizlik,
Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğumuz LPG tüpü, kapatılmamış ocak, fişi prizde unutulan ütü büyük yangınlar çıkmasına sebep olabilir.
d) Kazalar,
Kasıt olmaksızın istem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli bilgilenmek bu tür olaylarda nasıl hareket etmemiz gereketiğine yardımcı olur.
e) Sıçrama,
Kontrol altına alınmış veya alınmamış bir yangın ihmal veya bilgisizlik sonucu sıçrayarak, yayılarak veyahut parlayıp patlayarak daha büyük boyutlara ulaşması mümkündür. Bu nedenle bu tür olaylara karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.
f) Sabotaj,
Bazı kötü niyetli insanlar, çeşitli amaç ve kazanç uğruna bilerek ve kasten yangın çıkarırlar.
g) Tabiat olayları
 Rüzgârlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi ve benzeri doğa olayları sonucu yangınların çıkmasıdır.

Forklift Ehliyeti Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: http://www.srcbelgesi.co/

Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/