Programın Amacı

Programın amacı;

Bu Program ile kursiyerlerin; 

1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları,
2. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları,
3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları,
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramaları,
5. Yangınlarn nedenlerini ve etkenlerini kavramaları,
6. Yangınları önleyici tedbirleri almaları,
7. Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri,
8. Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazları tanımaları,
9. Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
10. Yangının neden olduğu kayıpları kavramaları,
11. Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doğru olarak yapmaları,
12. Yangın ihbar ve personel hareket biçimini kavramaları,
13. Kişisel koruyucu cihazları ve teçhizatı doğru şekilde kullanmaları,
14. Acil durum eylem planını kavramalar,
15. Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları,
16. Yangına müdahale tekniklerini doğru olarak uygulama becerisi kazanmaları,
17. İlk yardım ve kurtarma bilgisine sahip olmaları,
18. İtfaiye araç ve gereçlerini tanımaları,
19. Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

Forklift Ehliyeti Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: http://www.srcbelgesi.co/

Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/