İlk Yardım Kursu

İlk yardım yönetmeliğine gereği; Bütün kurumlarda yada işyerlerinde çalışan personellerin % 10 oranında ilkyardımcı istihdam edilmesi zorunludur. Çalışanlarına İlk yardım sertifikası aldırmayan firmalara her bir seretifika için ayrı ayrı para cezası verilir. İlk yardım sertifikaları üç yıl geçerlidir. Üç yılını dolduranlar bitim tarihini takip eden bir ay içinde ilk yardım yenileme eğitimine katılmaları gerekir. Bu süreyi kaçıranlar tekrar yasal prosüdürleri takip etmesi gerekmektedir. İstanbul ilinde Sağlık Bakanlığı Tarafından yetki verilmiş olan ilk yardım kursu adresi aşağıdaki gibidir.

Yeni Ümit İlk Yardım Eğitim Merkezi

Mareşal Çakmak Mah. Bağcılar Cad.No:114/2

Güngören / İstanbul

Tel: 0212 641 13 13

Mesleki yeterlilik eğitimi src kursu hakkında bilgi alabilirsiniz: http://www.srcbelgesi.co/

Tekstil sektöründe çalışanlar için modelistlik kursu eğitimleri hakkında bilgi edinebilirsiniz: https://www.yeniumitmodelistlik.com/