Programın Amacı

Programın amacı;

Bu Program ile kursiyerlerin; 

1. İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları,
2. Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları,
3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları,
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramaları,
5. Yangınlarn nedenlerini ve etkenlerini kavramaları,
6. Yangınları önleyici tedbirleri almaları,
7. Yangın söndürmede kullanlan maddeler hakknda bilgi edinmeleri,
8. Yangın söndürmede kullanlan araç gereç, malzeme ve cihazlar tanımaları,
9. Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
10. Yangının neden olduğu kayplar kavramaları,
11. Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doğru olarak yapmaları,
12. Yangın ihbar ve personel hareket biçimini kavramaları,
13. Kişisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doru ekilde kullanmaları,
14. Acil durum eylem planını kavramalar,
15. Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları,
16. Yangına müdahale tekniklerini doğru olarak uygulama becerisi kazanmaları,
17. lk yardm ve kurtarma bilgisine sahip olmaları,
18. İtfaiye araç ve gereçlerini tanımaları,
19. Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.